logo
 

Bent u voorbereid op de invoering van de NEN-EN1090-1?
De NEN-EN1090-1 is met ingang van 1 januari 2011 van kracht geworden als geharmoniseerde Europese norm. Gedurende de overgangsperiode kunnen opdrachtgevers een CE conformiteitsverklaring voorschrijven voor constructiedelen. Na de overgangsperiode is vanaf 1 juli 2012 een CE-markering en CE conformiteitsverklaring een wettelijke verplichting voor alle constructieve stalen en aluminium constructiedelen.

 
 

De NEN-EN1090-2 is in augustus 2008 gepubliceerd en is de vervaardigingsnorm voor staalconstructies, van eenvoudige geboute constructies tot zwaar dynamisch belaste gelaste constructies zoals een spoorbrug.
De aan de vervaardiging te stellen eisen worden bepaald aan de hand van uitvoeringsklassen, die weer afhankelijk zijn van de gevolgklasse (de eventuele kans op menselijke slachtoffers en economische schade), de gebruikscategorie (bijvoorbeeld dynamisch of statisch belast) en de productcategorie (bijvoorbeeld geboute of gelaste constructies).

In de NEN-EN1090-2 is aangegeven welke boutverbindingen mogen worden toegepast. Voor te spannen boutverbindingen conform EN14399 en niet voorgespannen dragende boutverbindingen EN15048 mogen worden toegepast.

 
 

Laat u informeren en schrijf u nu in! voor een door Nemad georganiseerde lezing op 12 mei a.s. over de NEN-EN1090 1 en 2, de EN14399 en EN15048 door Prof. Ir. Berenbak met een afsluitende paneldiscussie waarin praktijkvragen en cases kunnen worden ingebracht. Inschrijven