logo
 

Het afgelopen jaar heeft Nemad vastgesteld dat er veel vragen leven bij haar klanten over veranderende normen met betrekking tot voorspannen, voorspanmethodes, onderlegplaten en grootte van slopgaten zoals voorgeschreven in normen zoals de Eurocodes en EN1090-2. 

 
 

Verder leidt de invoering van de geharmoniseerde norm EN1090-1 op 1 januari 2011 tot nog meer onduidelijkheid en vragen bij klanten. De EN1090-1 regelt de wettelijk verplichte CE conformiteitsverklaring vanaf 1 juli 2012 voor dragende constructiedelen en verwijst naar de bijbehorende uitvoeringsnorm EN1090-2 voor stalen constructiedelen.Nemad heeft op 12 mei jl. over dit onderwerp een lezing georganiseerd in het Kasteel Spangen. De lezing werd gegeven door Prof. Ir. Berenbak, lid van de CEN/TC135 – WG2, de commissie die zich bezighoudt met deze norm. Prof. Berenbak wordt algemeen gezien als een autoriteit op dit gebied.

Voorafgaande aan de lezing heeft Nemad de belangstelling geïnventariseerd onder haar klanten en vastgesteld dat veel klanten nog onwetend zijn over de komende ingrijpende wettelijke verplichting, maar daarnaast ook vaak van mening zijn dat het hen niet zal raken.

 
 

Nemad had ook niet-klanten in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan de lezing. Tijdens de lezing werd duidelijk dat de wettelijke verplichting om CE conformiteitsverklaringen te moeten afgeven voor dragende constructiedelen ingrijpende gevolgen zal hebben voor de constructiebranche maar ook voor toeleveranciers. Bedrijven zullen een toelating moeten krijgen van een EN1090-1 Notified Body om CE verklaringen te mogen afgeven op basis van een Initial Type Test en Approval, certificering van het Factory Production Control (FPC) met steekproefsgewijze beproeving en controle van producten. Verder zullen de lasprocedures uitgevoerd moeten worden conform de ISO 3834 met zwaarte afhankelijk van de Execution Class, uitgevoerd door gekwalificeerd personeel (EN 287-1 / EN 1418) en afhankelijk van de Execution Class moeten laswerkzaamheden overzien worden door een lascoördinator in overeenstemming met de ISO 14731.

 
 

Tijdens de lezing werd vastgesteld dat het mogen afgeven van CE conformiteitsverklaringen een kleine stap zal zijn voor grotere bedrijven met een ISO 9001 kwaliteitssysteem met gecertificeerd laspersoneel en –procedures. Helaas beschikt het midden- en kleinbedrijf hier vaak niet over en zal de stap hier groter zijn.

Wanneer grote bedrijven werkzaamheden uitbesteden dan zal, of de onderaannemer in staat moeten zijn om CE conformiteitsverklaringen af te geven voor zijn deel, of het uitbestede proces zal onder het FPC van de uitbesteder gebracht moeten worden inclusief laskwalificaties.

 
 

Algemeen wordt vaak gedacht dat de werking van de EN1090-1 alleen staalconstructies voor gebouwen betreft, tijdens de open discussie werd duidelijk dat echter ook tijdelijke accommodaties, dragende constructies voor landkranen maar ook dragende constructies in de procesindustrie hieronder zullen vallen en dat een overlap mogelijk is van normen en eisen.

Het niet voldoen aan de wettelijke verplichting, naast dat het een economisch delict is, kan grote gevolgen hebben voor de productaansprakelijkheid en uitsluiting dekking onder aansprakelijkheidsverzekeringen.

Nemad kan als specialist in bevestigingsartikelen en toeleverancier van de constructiebranche de op basis van de EN1090-2 verplichte bevestigingsmiddelen EN14399-1 (voorspan dragende verbindingen) en EN15048 (niet- voorspan dragende verbindingen) leveren. Daarbij is zij in overleg met klanten en fabrikanten om producten toegelaten onder de oude DIN18800-7 norm, ook toegelaten te krijgen onder de EN1090-2 voor specifieke deelgebieden.

http://www.nen-en1090.nl/