logo
 

De krapte op de staalmarkt heeft geleid tot een verdere prijsexplosie van staal in april 2008. Wij ontvangen nu van al onze fabrikanten en leveranciers meldingen dat oude prijzen niet langer kunnen worden gehanteerd in de gegeven situatie.
In een aantal gevallen leidt dit ook tot langere levertijden als gevolg van het ontbreken van staal.
Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat prijsstijgingen ook het gevolg zijn van speculatie op de markt van grondstoffen, speculerend op een verdere schaarste en grenzen aan de groei. Ook de prijzen van edele metalen zijn geëxplodeerd sinds 2004 als safe haven voor de onzekerheden op de internationale aandelen en valutamarkten .
Wij raden onze klanten aan zeer voorzichtig om te gaan met het zich vastleggen op prijzen voor een langere periode.