logo
nemad-mvo-slide-01.jpg
nemad-mvo-slide-02.jpg
nemad-mvo-slide-03.jpg
nemad-mvo-slide-04.jpg
nemad-mvo-slide-05.jpg
nemad-mvo-slide-06.jpg
 

Nemad Groep onderneemt maatschappelijk verantwoord

 

Nemad investeert niet alleen in het eigen bedrijf, maar investeert ook maatschappelijk betrokken in de directe omgeving met projecten gericht op opleiding, arbeid, sport en gezondheid vanuit de bedrijfsfilosofie dat het lange termijn belang van alle betrokken partijen een gemeenschappelijk belang is.

 
 

ISO normering en certificaties

Om onze woorden in daden om te zetten hebben wij ons ingespannen om de NEN-EN-ISO 9001* en de NEN-EN-ISO 14001** certificaten te behalen. Natuurlijk is het behalen ervan een garantie dat de organisatie aan bepaalde richtlijnen voldoet, maar bij Nemad zien wij het als een logisch uitvloeisel van onze bedrijfsfilosofie en willen wij het ook dagenlijks in praktijk brengen. Daarbij volgen wij dan ook de ISO 26000*** richtlijnen.

 

• ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen
• ISO 14001 is de internationale norm voor milieumanagementsystemen
• ISO 26000 is een internationale richtlijn voor MVO: een hulpmiddel voor bedrijven en organisaties

 
 

Nemad staat midden in de samenleving

Om ook oog te hebben voor anderen in de samenleving hebben we gekozen voor een samenwerkingsverband met stichting De Betrokken Spartaan. Deze stichting probeert op verschillende manieren de directe omgeving te stimuleren door o.a. projecten gericht op reïntegratie van langdurig werklozen, aandacht voor obesitas en zorgen dat de jeugd een kans krijgt om te sporten.

Als KC Handel erkend leerbedrijf werken wij samen met meerdere regionale opleidingscentra's als aanbieder van praktijk stageplekken en begeleiding naar werk. Hierbij werken we ook samen met Feyenoord Jobscorer, Sagen en Stichting Daadwerkt.