Als gevolg van een krapte op de staalmarkt bereiken ons berichten van fabrikanten over productiebeperkingen en verhoging van de prijzen. Er wordt gewaarschuwd dat het maken van afspraken voor een langere periode niet mogelijk is als gevolg van de onzekere marktsituatie en dat bestaande lopende afspraken mogelijk niet aan prijsaanpassingen zullen ontkomen. Naast prijsspeculatie op de markt van basismaterialen als gevolg van een onzekere marktsituatie, ligt hieraan ook ten grondslag de overspannen vraag in China en het opheffen van exportbevorderende subsidies.

Overzichten ontwikkeling staalprijzen: Eurofer

Van collega groothandelaren hebben wij al de eerste meldingen ontvangen over aanpassing van de prijzen bovenop de kortgeleden doorgevoerde prijsverhoging.

Zoals u van ons gewend bent, houden wij de ontwikkeling nauwlettend in de gaten en berekenen niet direct iedere prijsverhoging door op het moment dat deze zich voordoet. Wanneer dit prijspeil zich echter structureel vastzet zijn wij genoodzaakt te volgen.