Nemad Groep en haar werkmaatschappijen Nemad BV, specialist in bevestigingsartikelen en Nemad Hofman, groothandel voor bouw en industrie, willen op een maatschappelijk verantwoorde wijze ondernemen.
De visie van de Stichting De Betrokken Spartaan sluit nauw aan bij de visie van Nemad Groep en Nemad is daarmee de eerste Betrokken Partner van De Betrokken Spartaan.

 
 
Logo De Betrokken Spartaan

De betrokken Spartaan ontwikkelt een grote betrokkenheid met omwonenden, realiseert betrokkenheid door zich in te zetten in de leefomgeving, werkt samen met betrokken partners en zet voetbal in voor veiligheid, gezondheid en onderwijs.
Kortom: De Betrokken Spartaan neemt haar verantwoording voor een betere samenleving in de omgeving!

De Missie van de Stichting De Betrokken Spartaan zet voetbal in voor een betere samenleving binnen haar verzorgingsgebied. Samen met betrokken partners en inwoners wordt gestreefd naar een maximaal resultaat, want TALENT ontwikkelt zich... in een goede samenleving, in een veilige wijk, thuis en op school.
Kortom: De Betrokken Spartaan ontwikkelt TALENT