Als gevolg van de sterke economische groei in China staan de staalprijzen en de beschikbaarheid van staal sterk onder druk.

Westerse fabrikanten van staal hebben zich door de sterke concurrentieslag met de lage lonen landen, toegelegd op de productie van halffabrikaten of complexere staalkwaliteiten. Door het wegvallen van het aanbod uit China zijn de staalprijzen en de prijzen van daarvan afgeleide producten sterk gestegen.

Bij de bevestigingsartikelen doet deze stijging zich zeer sterk voelen doordat veel Europese fabrieken hun productie naar het Verre Oosten hebben verplaatst. Nemad verwacht voor de komende tijd nog een lichte prijsstijging, gevolgd door een prijsstabilisatie op een hoog niveau.

Overzichten ontwikkeling staalprijzen: Eurofer