nemad-groep-slide-01.jpg
nemad-groep-slide-02.jpg
nemad-groep-slide-03.jpg
Lloyd's hercertificatie ISO 9001:2015 & 14001:2015

02-08-2018

Op 3 juli 2018 heeft de Lloyd's Register Quality Assurance ISO 9001 en 14001 hercertificatie audit plaatsgevonden bij Nemad en deze is met een positief resultaat afgerond. De certificering is geldig tot en met 4 april 2019.


Toelating Scheepvaartinspectie Solas keuringsstation Nemad Maritime Safety

10-08-2017

 

Goedkeuring Nederlandse Scheepvaartinspectie Solas keuringsstation Nemad Maritime Safety

 

Op 4 augustus 2017 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport, ILT/Scheepvaart de officiële toelating gepubliceerd van Nemad Maritime Safety als Solas keuringsstation voor opblaasbare reddingsvlotten en hulpverleningsboten.

Publicatie Ilent

U bent van harte welkom om een bezoek te brengen aan ons Solas Keuringsstation aan de Fokkerstraat 513 te Schiedam. Voor een rondleiding kunt u contact opnemen met Nemad Maritime Safety 010-2085110 of per email info@nemad-safety.nl.


Lloyd's hercertificatie ISO 9001:2008 & 14001:2004

26-08-2016

Op 2 en 3 maart 2016 heeft de Lloyd's Register Quality Assurance ISO 9001 en 14001 hercertificatie audit plaatsgevonden bij Nemad en deze is met een positief resultaat afgerond. De certificering is geldig tot en met 14 september 2018.


EU trekt Anti-dumpheffing China in

02-03-2016

Het definitieve antidumpingrecht ingesteld op bepaalde soorten ijzeren of stalen (met uitzondering van roestvrijstalen) bevestigingsmiddelen, d.w.z. houtschroeven (met uitzondering van kraagschroeven), zelftappende schroeven, andere schroeven en bouten met kop (ook indien met bijbehorende moeren of sluitringen, maar met uitzondering van schroeven, gedraaid of gedecolleteerd uit massief materiaal en waarvan de dikte van de schacht niet meer bedraagt dan 6 mm en met uitzondering van schroeven en bouten voor het bevestigen van bestanddelen van spoorbanen) alsmede sluitringen, van oorsprong uit de Volksrepubliek China, zoals uitgebreid tot bepaalde soorten uit Maleisië verzonden ijzeren of stalen bevestigingsmiddelen, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Maleisië, momenteel ingedeeld onder de GN-codes 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 59, 7318 15 69, 7318 15 81, 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 en ex 7318 22 00 (Taric-codes 7318159021, 7318159029, 7318159071, 7318159079, 7318159091, 7318159098, 7318210031, 7318210039, 7318210095, 7318210098, 7318220031, 7318220039, 7318220095 en 7318220098) worden hierbij ingetrokken en de procedure met betrekking tot deze invoer wordt hierbij beëindigd. Link EUR-Lex


Nemad Roadshow op 5 oktober!

24-08-2015


De nieuwe Nemad PBM Winterfolder 2014-2015 is uit!

05-12-2014

Bekijk al onze aantrekkelijke PBM aanbiedingen in de nieuwe actiefolder!

nemad pbm winterfolder 2014-2015

Lloyd's Hercertificatie ISO 9001:2008 Nemad Groep

25-09-2013

Op 11 en 12 september 2013 heeft de Lloyd's Register Quality Assurance ISO 9001:2008 hercertificatie audit plaatsgevonden en deze is met positief resultaat afgerond.
De ISO 9001 certificatie van Nemad Groep en haar werkmaatschappijen Nemad bevestigingsartikelen en Nemad technische groothandel, wordt met drie jaar verlengd.  

ISO 9001 certificaat Nemad Groep
ISO 9001 certificaat aanhangsel Nemad Groep

ISO 14001 certificatie Nemad.

03-04-2013

ISO 14001:2004 certificatie; ISO 14001:2004 certification

Het milieumanagement systeem van Nemad Groep en haar werkmaatschappijen Nemad BV, specialist in bevestigingsartikelen en Nemad Hofman BV, technische groothandel voor bouw en industrie, is in april 2013 met positief gevolg gecertificeerd door Lloyd’s Register Quality Assurance volgens ISO 14001:2004.
Het management en de medewerkers van Nemad zetten hiermee een nieuwe stap in het proces van professionalisering en continue kwaliteitsverbetering van de organisatie.


Nemad betrokken maatschappelijk partner van de Betrokken Spartaan

01-08-2012

Nemad Groep en haar werkmaatschappijen Nemad BV, specialist in bevestigingsartikelen en Nemad Hofman, groothandel voor bouw en industrie, willen op een maatschappelijk verantwoorde wijze ondernemen.
De visie van de Stichting De Betrokken Spartaan sluit nauw aan bij de visie van Nemad Groep en Nemad is daarmee de eerste Betrokken Partner van De Betrokken Spartaan.

Logo De Betrokken Spartaan

De betrokken Spartaan ontwikkelt een grote betrokkenheid met omwonenden, realiseert betrokkenheid door zich in te zetten in de leefomgeving, werkt samen met betrokken partners en zet voetbal in voor veiligheid, gezondheid en onderwijs.
Kortom: De Betrokken Spartaan neemt haar verantwoording voor een betere samenleving in de omgeving!

De Missie van de Stichting De Betrokken Spartaan zet voetbal in voor een betere samenleving binnen haar verzorgingsgebied. Samen met betrokken partners en inwoners wordt gestreefd naar een maximaal resultaat, want TALENT ontwikkelt zich... in een goede samenleving, in een veilige wijk, thuis en op school.
Kortom: De Betrokken Spartaan ontwikkelt TALENT


Invoering EN1090-1 heeft ingrijpende gevolgen voor de constructiebranche

02-05-2011

Het afgelopen jaar heeft Nemad vastgesteld dat er veel vragen leven bij haar klanten over veranderende normen met betrekking tot voorspannen, voorspanmethodes, onderlegplaten en grootte van slopgaten zoals voorgeschreven in normen zoals de Eurocodes en EN1090-2. Verder leidt de invoering van de geharmoniseerde norm EN1090-1 op 1 januari 2011 tot nog meer onduidelijkheid en vragen bij klanten. De EN1090-1 regelt de wettelijk verplichte CE conformiteitsverklaring vanaf 1 juli 2012 voor dragende constructiedelen en verwijst naar de bijbehorende uitvoeringsnorm EN1090-2 voor stalen constructiedelen.Nemad heeft op 12 mei jl. over dit onderwerp een lezing georganiseerd in het Kasteel Spangen. De lezing werd gegeven door Prof. Ir. Berenbak, lid van de CEN/TC135 – WG2, de commissie die zich bezighoudt met deze norm. Prof. Berenbak wordt algemeen gezien als een autoriteit op dit gebied.

Voorafgaande aan de lezing heeft Nemad de belangstelling geïnventariseerd onder haar klanten en vastgesteld dat veel klanten nog onwetend zijn over de komende ingrijpende wettelijke verplichting, maar daarnaast ook vaak van mening zijn dat het hen niet zal raken.

Nemad had ook niet-klanten in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan de lezing. Tijdens de lezing werd duidelijk dat de wettelijke verplichting om CE conformiteitsverklaringen te moeten afgeven voor dragende constructiedelen ingrijpende gevolgen zal hebben voor de constructiebranche maar ook voor toeleveranciers. Bedrijven zullen een toelating moeten krijgen van een EN1090-1 Notified Body om CE verklaringen te mogen afgeven op basis van een Initial Type Test en Approval, certificering van het Factory Production Control (FPC) met steekproefsgewijze beproeving en controle van producten. Verder zullen de lasprocedures uitgevoerd moeten worden conform de ISO 3834 met zwaarte afhankelijk van de Execution Class, uitgevoerd door gekwalificeerd personeel (EN 287-1 / EN 1418) en afhankelijk van de Execution Class moeten laswerkzaamheden overzien worden door een lascoördinator in overeenstemming met de ISO 14731.

Tijdens de lezing werd vastgesteld dat het mogen afgeven van CE conformiteitsverklaringen een kleine stap zal zijn voor grotere bedrijven met een ISO 9001 kwaliteitssysteem met gecertificeerd laspersoneel en –procedures. Helaas beschikt het midden- en kleinbedrijf hier vaak niet over en zal de stap hier groter zijn.

Wanneer grote bedrijven werkzaamheden uitbesteden dan zal, of de onderaannemer in staat moeten zijn om CE conformiteitsverklaringen af te geven voor zijn deel, of het uitbestede proces zal onder het FPC van de uitbesteder gebracht moeten worden inclusief laskwalificaties.

Algemeen wordt vaak gedacht dat de werking van de EN1090-1 alleen staalconstructies voor gebouwen betreft, tijdens de open discussie werd duidelijk dat echter ook tijdelijke accommodaties, dragende constructies voor landkranen maar ook dragende constructies in de procesindustrie hieronder zullen vallen en dat een overlap mogelijk is van normen en eisen.

Het niet voldoen aan de wettelijke verplichting, naast dat het een economisch delict is, kan grote gevolgen hebben voor de productaansprakelijkheid en uitsluiting dekking onder aansprakelijkheidsverzekeringen.

Nemad kan als specialist in bevestigingsartikelen en toeleverancier van de constructiebranche de op basis van de EN1090-2 verplichte bevestigingsmiddelen EN14399-1 (voorspan dragende verbindingen) en EN15048 (niet- voorspan dragende verbindingen) leveren. Daarbij is zij in overleg met klanten en fabrikanten om producten toegelaten onder de oude DIN18800-7 norm, ook toegelaten te krijgen onder de EN1090-2 voor specifieke deelgebieden.

http://www.nen-en1090.nl/


Taal

Zoekt u een bepaald product?

Zoeken door de website?

Inloggen voor klanten

0 item(s) in uw winkelwagen

Nemad nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf u in en ontvang onze nieuwsbrief